En Mia és l'encarregat de les instal·lacions i de gran part de les feines informàtiques de l'empresa.

Mia Andreu és a Twitter, Facebook

Additional Info