En Joan Andreu és l'encarregat del taller, ja que hi és la major part del temps. Sap treballar la fusta i l'alumini.
Joan Andreu és a Facebook

Additional Info