Portes i finestres mòvils

Portes i finestres mòvils

Instal·lem tancaments plegables i tancaments sense perfils verticals

Tancaments plegables en alumini

Amb els tancaments plegables es poden tancar espais oberts i/o dividir els interiors, aconseguint el màxim d'espai lliure un cop son plegats. Amb aquest sistema aconseguim l'hermeticitat i l'aïllament tèrmic total de l'estança on l'instal·lem.

tancament plegable a porxo de xalet

Fabriquem 5 sèries diferents de plegables, oferint així un ampli ventall de possibilitats. Totes elles es fabriquen a mida, permetent qualsevol combinació d'obertura (a dreta, a esquerra o en ambdós costats) i en forma d'obertura (interior i exterior), aconseguint el màxim espai lliure ja que una vegada obertes ocupen tan sols el 9% de l'espai a cobrir. Estan disponibles en tots els colors de la gamma RAL, anoditzats i en diverses imitacions de fusta. Els seus productes permeten la instal·lació de qualsevol tipus de vidre o plafó. Una de les sèries d’alumini també disposa de pont tèrmic (RPT) per a un millor aillament del fred o calor.

tancament pleglable a terrassa de xalet

Aplicacions:

Tan extenses com espais a cobrir existeixen.
La diversitat de colors, amples dels fulls, combinacions d'obertura, materials que s'acoblen (plafons de fusta, plafó sandvitx, policarbonat, metacrilat, alumini...; vidres de qualsevol grossor, mallorquines...) permeten utilitzar els plegables en una infinita varietat d'espais, tants com puguin imaginar.

s

Els nostres clients ens sorprenen constantment sol·licitant-nos treballs per a diversitat de llocs. Es vénen aplicant en:
- Tancament de terrasses, aconseguint augmentar l'espai quan el plegable aquesta tancat i quedant el màxim espai lliure una vegada oberts els fulls; ocupant tan sol un 9%.
- Contrafinestres tipus mallorquina, amb lama fixa, orientable o cega.
- Com a divisió d'interiors. És la solució més pràctica per crear diferents zones, sent un espai versàtil, ja que es poden obrir o tancar els fulls segons les necessitats.
- Una bona idea per a cobrir una piscines, ja que quedarem protegits del vent les pluges i els freds a l'hivern, i ens divertirem a l'estiu del bon temps, en quedar totalment oberta.
- Creació de pèrgoles o tancaments de jardins d'hivern un reforma amb encert, ja que és una solució funcional alhora que decorativa.
Les possibilitats del sistema són tan extenses com llocs a cobrir

s

Descarrega el catàleg
Tancaments lliscants de vidre

Tancament sense perfils verticals, ideat per guanyar en transparència i no alterar la visibilitat.

Les fulles són independents i poden lliscar passant per qualsevol angle, aconseguint una obertura total en recollir-se en un o diversos extrems de la terrassa o porxo. Podrà obrir, tancar i netejar les fulles d'una manera fàcil i còmode.

Protegeix contra el soroll, vent, pluja i pols, ja que inclou juntes d'hermeticitat transparents entre vidres.
Es pleguen cap a l'interior de l'habitatge, fent l'estança més segura ja que no es pot obrir des de l'exterior. Disposa d'un sistema d'unió fulla a fulla per augmentar la seguretat i pot incorporar-se pany amb clau.
Tots els mecanismes estan fabricats amb materials d'alta qualitat i resistència. Disposa de reforquilles entre fulles, per fixar-les en un extrem una vegada apilades.
Els perfils són de gran espessor i el vidre temperat és de 6,8 i 10 mm amb cants polits per a la seva manipulació segura. No es veuen els cargols, ni ancoratges i el disseny dels perfils és arrodonit, sent un tancament estètic i modern.

a

El tancament de cortina de vidre temperat és de muntatge molt fàcil i ràpid, ja que inclou perfils compensadors superior i inferior, per vèncer petits desnivells i assegurar el correcte funcionament. Inclou tot el material per a la seva instal·lació.

Els sistemes de cortina de vidre tenen múltiples aplicacions, podent utilitzar-se per a:

Ampliar l'espai: es pot utilitzar per crear tancaments de piscines, pèrgoles, glorietes o de jardins d'hivern, etc...

Tancament d'espais oberts: porxos, solàriums, terrasses, etc...

En divisió d'interiors per no obstaculitzar la transparència: dividir salons en hotels i restaurants sense reduir l'espai visual, per crear espais reservats o per a zones de fumadors no quedant ocults rere un compartiment, etc...

Descarrega el catàleg
Tancament corredor de vidre

LLEUGERESA I AJUST

El full corredís llisca suaument gràcies a unes petites rodes camuflades a la part inferior, que a més són tractades per absorbir al màxim el soroll. Un cop muntat el tancament, és possible ajustar els carros per a petites toleràncies en sentit vertical. Aquest ajust es fa per fulles.

s

MANEIG

El primer full corredís porta incorporat per la seva banda interior un dissimulat llistó vertical, que fa molt senzill el seu maneig.

La funció d'arrossegament de fulles contigües permet el tancament de tot el tancament manipulant únicament el primer full, en una sola acció. Aquí ho podeu veure amb la porta tancada:

s

SEGURETAT FUNCIONAL

És possible incorporar un tirador enrasat amb tancament exterior o interior (opcional), pom embotit o pany central.

s

TRANSPARÈNCIA I PROTECCIÓ

El sistema corredís permet un tancament totalment transparent. El seu solapament de fulles, en posició tancada, de 25 mm garanteix la ventilació constant de l'espai i una protecció enfront de la pluja.

DESGUÀS

La guia inferior del marc té unes petites obertures especialment pensades per al desguàs.

REGULACIÓ D'ALTURA

El marc horitzontal superior del tancament està preparat per toleràncies de fins 20 mm, d'aquesta manera queda garantida la funcionalitat del sistema fins i tot en casos d'assentament d'obra.

TROBADES I ACABATS

Els perfils laterals exteriors del conjunt permeten una unió neta i dissimulada entre marc i obra.

- Alçada 3000 mm

- Amplada 1500 mm

- Pes per full fins 80 Kg

- Mesures especials. Consultar.

- Vidre temperat de 10 mm

- Tancaments de terrrassa

- Separació d'espais

- Sistema recolzat en part baixa

- Obertura a un o dos costats

s

SOLUCIONS

- Tancaments de terrrassa

- Separació d'espais

- Sistema recolzat en part baixa

- Obertura a un o dos costats

DISSENY

- Marc de 2, 3 i 4 rails

- Funcionament suau i fàcil

- Tancament ocult amb i sense clau

- Panys centrals

VIDRE

- Vidre temperat de 10mm

ACABATS

- Lacats i anoditzats

Descarrega el catàleg
Panels de vidre sense guia inferior CP70

SEGURETAT

Sistema de fulles penjades de guia superior amb aparcament de fulles en guia doble, el que garanteix la subjecció contínua i permanent del full en dos punts.

s

FACILITAT I SUAVITAT

Els trencaments i cantonades es realitzen en corba el que aporta una suavitat en l'ús del moviment de fulles.

FIABILITAT

Els encreuaments de desviació també són corbs mantenint la suavitat en tot el trajecte d'apilament de fulles. El sistema CP70, manté desviacions fixes internes el que assegura que el full es posiciona automàticament en la seva posició d'aparcament.

ROBUSTESA

Els rodaments estan compostos per 7 coixinets, dels quals 4 són per al guiat superior i inferior. Això aconsegueix un suport continu al llarg de les cruïlles sense apreciar graons ni salts.

s

OPCIONS OBERTURA

El primer full pot ser en la majoria dels casos amb funció de full de servei, podent tenir diferents opcions per a l'obertura com pany, barres antipànic, fre embotit en solería, etc.

GUIA SUPERIOR

La guia superior pot quedar enrasada i oculta a fals sostre, o anar subjecta directament a suport. Per al correcte funcionament la guia ha de mantenir el nivell perfecte en tota la seva longitud.

FACILITAT DE REGULACIÓ

La regulació es realitza directament sobre els rodaments, podent regular fins a 2 cm. Aquesta regulació facilita les trobades entre fulles inferiors
i laterals.

s

PRESTACIONS

- Pes màxim per fulla: 120 KG

- Ample màxim fulla corredissa: 120 cm

- Ample màxim per fulla d'obertura: 120 cm

- Alt màxim (INTERIORS): 400 cm

- Alt màxim (EXTERIORS): 350 cm

- Envidrament: Vidre temperat, templadolaminado, gruixos 10 o 12 mm

Per altres dimensions i tipus de vidre consultar

OPCIONS
En el full d'obertura es poden incorporar tots els sistemes de pany possible, des manetes dobles fins barres antipànic. Al seu torn podem incorporar sistemes de fre embotit a terra

SISTEMES D'APARCAMENT

APARCAMENT ESTÀNDARD PERPENDICULAR

Apilament de fulles perpendicular a façana, primer full pot ser de servei.

APARCAMENT OCULT A NÍNXOL

Apilament de fulles perpendicular a façana en recinte independent, primer full pot ser de servei.

APARCAMENT OCULT A NÍNXOL SENSE FULL DE SERVEI

Apilament de fulles perpendicular a façana en recinte independent, tots els fulls queden ocultes, el primer full no pot ser de servei.

APARCAMENT ESTÀNDARD EN PARAL·LEL

Apilament de fulles paral·lel a façana, primer full pot ser de servei.

APARCAMENT OCULT EN PARAL·LEL

Apilament de fulles paral·lel a façana, primer full pot ser de servei.

APARCAMENT OCULT EN PARAL·LEL SENSE FULL DE SERVEI.

Apilament de fulles paral·lel a façana, tots els fulls queden ocultes, el primer full no pot ser de servei.

SOLUCIONS ESPECIALS PAS PER CANTONS

El pas per les cantonades es realitza sense dificultat gràcies a les seves corbes de desviament.

TANCAMENTS CONVEX.

La guia superior pot corbar permetent adaptar-se a la façana.

DIMENSIONS DEL SISTEMA

GUIA SUPERIOR

Concebuda amb robustesa per al rodat segur de les fulles.

PART SUPERIOR

La regulació dels rodaments permet assimilar petits desnivells per regular les fulles, el raspall que ocultarà aquestes irregularitats pot tallar-se i d'aquesta manera no realitzar un frec excessiu.

PART INFERIOR.

El full a la part inferior porta els pestells de fixació, que per a la 2a i última fulla són frontals i per a la resta ocults per machihembrar.

Descarrega el catàleg